buhay. life.
Monday: October 23, 2017Minsan, ok lang naman.

Pero putek, minsan may mga araw talaga na gusto mo nalang magpakalayu-layo at iwanan lahat.

----

sa tingin ko madalas naa-underestimate ng tao ang ability nilang baguhin ang sarili nilang buhay.

sa tingin ko naa-underestimate ko ang ability ko na baguhin ang sarili kong buhay.

Hay buhay.* * * * * * * * *Written by cinderellaareus at 02:52 PM.

write a commentLogin to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

C I N D E R E L L A A R E U S
"A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep"

about me

my name is z

navigate

Home
Archive
Profile
Gallery
Friends
Friendsof
Favorites

credits

template|| Up4Grabs
image 1 ||www.neatorama.com
image 2 || deviantart
blog host|| Tabulas
content || cinderellaareus


layout design : izaia_zah


reliable Counter
Web Hits Stat