Conflict
日曜日: January 19, 2020Gusto ko ng designer's bag.

Gusto ko lang. Hindi naman ako bibili.

Tsaka paano naman ako bibili kung alam kong may pinatay na crocodile o kaya ostrich para lang dun sa bag ko.

Hindi nga ako kumakain ng hayop e.

Pero gusto ko parin ng designer's bag.

Sabagay, nagtitipid naman ako.

Magtayo kaya ako ng couture brand na cruelty free. Mamahalan ko ng bongga para magkandarapa ang mga mayayaman at gustong magmukhang mayaman para bumili.* * * * * * * * *Written by cinderellaareus at 10:46 AM.

コメントを書くLogin to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

C I N D E R E L L A A R E U S
"A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep"

about me

私の名前はZです。

navigate

Home
Archive
Profile
Gallery
Friends
Friendsof
Favorites


credits

template|| Up4Grabs
image 1 ||www.neatorama.com
image 2 || deviantart
blog host|| Tabulas
content || cinderellaareus


layout design : izaia_zah


reliable Counter
Web Hits Stat

Real Time Analytics