Time check
火曜日: February 28, 2017He was just "soft selling".

No need to get confused. 

...

Penging blade! Charot. 

----

Pero sana one day, maiba naman. Yung sinasadya man o hindi, maitutulak ka nya hanggang sa mahulog pero makikita mo sya dun, nakangiting naghihintay para saluhin ka. 

Hindi yung sadya ka nyang itutulak para panoorin ka lang na malaglag nang nag-iisa. 

ANU DAW???! 

Pak! Ang cheesy!! * * * * * * * * *Written by cinderellaareus at 08:34 AM.

コメントを書くLogin to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

C I N D E R E L L A A R E U S
"A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep"

about me

私の名前はZです。

navigate

Home
Archive
Profile
Gallery
Friends
Friendsof
Favorites


credits

template|| Up4Grabs
image 1 ||www.neatorama.com
image 2 || deviantart
KuroKen || Tenor
blog host|| Tabulas
content || cinderellaareus


layout design : izaia_zah


reliable Counter
Web Hits Stat

Real Time Analytics