Dahil hindi na naman ako makatulog
Sunday: July 16, 2017Pag ako yumaman, magpapatayo ako ng zoo.

O kaya farm.

Tapos aampunin ko lahat ng street animals or yung mga hindi naman talaga naaalagaan.

Tapos hinding hindi na ko kakain ng mga hayop.

.....

Ayoko na kumain ng mga hayop.

Gusto ko nang yumaman.

Sighs...

Nalulungkot ako.* * * * * * * * *Written by cinderellaareus at 12:52 AM.

write a commentLogin to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

C I N D E R E L L A A R E U S
"A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep"

about me

my name is z

navigate

Home
Archive
Profile
Gallery
Friends
Friendsof
Favorites

credits

template|| Up4Grabs
image 1 ||www.neatorama.com
image 2 || deviantart
blog host|| Tabulas
content || cinderellaareus


layout design : izaia_zah


reliable Counter
Web Hits Stat