1AM thoughts
金曜日: October 29, 2021Gusto kong maging sobrang yaman. Yung tipong kaya kong kumain sa fine dining kahit di ko kayang basahin yung menu.

Tipong kaya kong bumili ng damit na 6 digits ang presyo.

Yung kaya kong magbakasyon sa kahin saang bansa ko gusto.

At sana maranasan ko lahat ng ito kasama ng mga mahahalagang tao sa buhay ko.* * * * * * * * *Written by cinderellaareus at 12:58 AM.

コメントを書くLogin to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

C I N D E R E L L A A R E U S
"A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep"

about me

私の名前はZです。

navigate

Home
Archive
Profile
Gallery
Friends
Friendsof
Favorites


credits

template|| Up4Grabs
image 1 ||www.neatorama.com
image 2 || deviantart
blog host|| Tabulas
content || cinderellaareus


layout design : izaia_zah


reliable Counter
Web Hits Stat

Real Time Analytics